Vyhledávání

Kontakt

XXX
Základní škola
Jindřicha Matiegky
Pražská 2817
Mělník

mackova@zsjm-me.cz

!!SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN!!

07.01.2016 20:27

(víčka, železo, papír, hliník)

-uzavírá se dne 25. 1 2016

PROSÍME O SPOLUPRÁCI PŘI SBĚRU! :)